佛教经典
您现在的位置:首页 > 佛教经典 > 佛说如幻三摩地无量印法门经卷中

印度尼泊尔朝圣

最新线路

更多>>

游记攻略

更多>>

佛旅资讯

更多>>

斯里兰卡

佛说如幻三摩地无量印法门经卷中

发布时间:2016/11/19 佛教经典 浏览次数:1420

地藏菩萨

蝉友圈文化

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫
臣施護等奉 詔譯
復次彼彼樓閣周匝,或有天女執眾樂器,所謂琵琶篳(bì)篥(lì)、琴笙(shēng)箜篌(kōnɡ hóu)、螺鼓小鼓、拍板等類,作妙音樂。或有天女捧赤栴檀香末,或有天女捧龍實栴檀香末,或有天女捧沈水栴檀香末,或有天女捧黑沈栴檀香末,或有天女捧眾妙栴檀香末,或有天女執優鉢羅華、俱母陀華、奔拏利迦華,或有天女執曼陀羅華、摩訶曼陀羅華,或有天女執播嚕沙迦華、摩訶播嚕沙迦華,或有天女執曼殊沙華、摩訶曼殊沙華,或有天女執嚕左華、摩訶嚕左華,或有天女執作訖囉華、摩訶作訖囉華、三滿多作訖囉華、蘇(sū)嚕(lū)唧(jī)囉作訖囉(luó)華,或有天女執贊捺囉華、摩訶贊㮈(nài)囉(luó)華、蘇嚕唧(jī)囉贊㮈囉華,或有天女執薩他羅華、摩訶薩他羅華、蘇嚕(lū)唧(jī)囉薩他羅華。或有天女捧天妙衣,及妙華妙香、塗香末香等,隨處而住。
而彼一一樓閣之中,各各有大妙寶莊嚴師子之座,化如來像安處其上,三十二相莊嚴具足。又復一一樓閣之中,化出八萬四千真珠瓔珞,其珠三色,謂青白赤。又復一一樓閣之中,化出八萬四千殊妙寶幢,以諸金鈴網覆其上,天衣垂下而為嚴飾。又復一一樓閣之中,化出八萬四千寶瓶,盛諸妙香。又復一一樓閣之中,化出八萬四千上妙寶蓋,以百千種極妙彩繪而為嚴飾。又復一一樓閣之中,化出八萬四千多羅行樹,及八萬四千七寶行樹,一一皆以寶繩(shéng)交絡。又復一一樓閣之中,化出八萬四千懸鈴寶網,微風吹動出和雅音,如百千種妙音樂聲。又復一一樓閣之中,化出寶池,是池純以金沙布底,七寶界道,瑠璃水精周匝莊飾,八功德水充滿其中,池中出生優鉢羅華、鉢訥摩華、俱母陀華、奔拏利迦華等,其池復有鳧(fú)鴈(yàn)鴛鴦異鳥和鳴。八萬四千妙寶行樹,周匝(zā)圍繞,上以八萬四千寶繩,交絡而為嚴飾。又復一一樓閣之中,出大光明,廣照八萬四千由。
爾時觀自在菩薩摩訶薩、大勢至菩薩摩訶薩,及彼所來諸菩薩眾,以是殊妙莊嚴一切樓閣,一時置在一樓閣中,諸莊嚴事互不相礙,譬如力士屈伸臂頃,到此娑婆世界。而諸菩薩,以神通力故,各以所現八十四俱胝功德莊嚴殊妙樓閣,置於佛會,如其所應神通威力,令此娑婆世界地平如掌,而佛會中亦不迫窄。是諸樓閣出大光明,照此三千大千世界。是時彼二菩薩,前詣佛所,頭面禮足,右繞三匝(zā)退住一面,俱白佛言:「無量光如來、應供、正等正覺,致問世尊釋迦牟尼如來,少病少惱、動止輕利、安樂行不?」彼二菩薩復白佛言:「我等菩薩聲聞,於極樂世界見佛世尊,故來瞻覲。」
時此娑婆世界佛會之中,所有菩薩聲聞大眾,見此世界清淨嚴飾,及見無數廣大樓閣已,咸起是念:「如來何故現是威力,而能令彼諸大菩薩來至於此?」
爾時勝華藏菩薩承佛威神,從座而起前白佛言:「希有。世尊!希有。善逝!今此娑婆世界如是嚴飾及現樓閣,為是如來威神力邪(yé)?為是彼二菩薩威力所變?願佛為說。」
佛告勝華藏菩薩摩訶薩言:「勝華藏!此非如來威神之力,乃是觀自在菩薩摩訶薩、大勢至菩薩摩訶薩威力所變,故現是相。」
勝華藏復白佛言:「希有。世尊!希有。善逝!此二大士,已得不可思議願力清淨、善根潔白,乃能有是神通威力。」
佛言勝華藏:「如是如是,如汝所說。此二大士已於俱胝百千那庾多劫,積集善根清淨潔白。又復已得如幻三摩地法門,從是三摩地中,能現如是種種色相神通等事。復次勝華藏!且置是事,汝觀東方為有何相?」勝華藏菩薩承佛聖旨,即以無礙清淨天眼,觀見東方殑伽沙數佛剎之中,有殑伽沙數諸佛世尊,彼一一佛前,皆有觀自在菩薩摩訶薩、大勢至菩薩摩訶薩,各禮佛足,又聞其言:「無量光如來、應供、正等正覺,致問世尊,少病少惱、動止輕利、安樂行不?」及見無量廣大樓閣妙寶嚴飾;如是南西北方,四維上下,一一皆見殑伽沙數佛剎之中,有殑伽沙數諸佛世尊,彼一一佛前皆有二大士各禮佛足,又聞其言:「無量光如來、應供、正等正覺,致問世尊,少病少惱、動止輕利、安樂行不?」及見無量廣大樓閣妙寶嚴飾。
時勝華藏菩薩見是相已,復白佛言:「希有。世尊!希有。善逝!此二大士真實已得最勝如幻三摩地門,能於十方諸佛剎中悉現其身,神通威力不可思議。」
爾時世尊觀察眾會,如其所應現神通相。即時會中一切大眾,以佛威神力故,皆如勝華藏菩薩,亦能見彼十方世界如殑伽沙數諸佛剎土,彼彼剎中佛世尊前,皆有二大士,各禮佛足,乃至見彼廣大樓閣妙寶嚴飾。當此眾會見是相時,會中有三萬二千眾生發阿耨多羅三藐三菩提心。
爾時勝華藏菩薩摩訶薩復白佛言:「世尊!此二大士,於何佛所發阿耨多羅三藐三菩提心?而所發心為久近耶?其佛如來,名字何等?惟願世尊,善為宣說,令餘菩薩知其所修,如其所行,畢竟皆得行願圓滿。」
佛告勝華藏菩薩言:「汝應善聽,極善作意,今為汝說。」是時勝華藏菩薩受教而聽。
佛言勝華藏:「乃往過去阿僧祇阿僧祇劫前,又經廣大無量無邊不可思議劫數,過是劫已,將此三千大千世界碎為微塵,一塵一劫,過是微塵劫數之前,時有世界,名無量功德寶莊嚴普現妙樂,有佛出世,號師子遊戲金光王如來、應供、正等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。彼佛剎中,所有功德莊嚴等事,廣大無量。勝華藏!於汝意云何?彼無量光如來、應供、正等正覺,極樂世界中所有功德莊嚴,是為多不?」
勝華藏言:「甚多。世尊!無量無邊不可思議。」
佛言勝華藏:「我以譬喻略明斯義。譬如有人,取彼一毛析為百分,將其一分於大海中取一滴水。勝華藏!於汝意云何?彼毛端水是為多邪(yé)?餘大海水而為多邪(yé)?」
勝華藏白佛言:「世尊!毛端之水極為微少,餘大海水深廣無量。」
佛言勝華藏:「汝今當知,無量光如來極樂世界,所有功德莊嚴等事,如毛端水;師子遊戲金光王如來無量功德寶莊嚴普現妙樂世界,所有功德莊嚴等事,如大海水。又師子遊戲金光王如來會中所有菩薩聲聞之眾,比無量光如來會中菩薩聲聞多百千倍,彼佛世尊隨應演說三乘之法。勝華藏!以要言之,彼師子遊戲金光王如來剎土之中,所有功德莊嚴及妙樂事,假使我於殑伽沙數劫中廣以辯才,而亦不能說其邊際。
「復次勝華藏!彼師子遊戲金光王如來法中,有王名勝威,其王於千世界中,自在特尊,廣大富盛,正法化世,有七萬六千最上園苑,王所受用;其王諸子,各有一萬園林受用。」
勝華藏菩薩白佛言:「世尊!彼佛剎中有女人不?」
佛言:「不也。善男子!彼佛剎中,尚無女人名字可聞,況(kuàng)有女人邪(yé)?其中生者皆是化生,清淨潔白、咸修梵行,一切眾生皆以法喜禪悅為食,不受一切麁(cū)惡叚(jiǎ)食。勝華藏!其王與子於八萬四千俱胝歲中,尊重供養師子遊戲金光王如來。彼佛世尊知王深心起淨信已,即為宣說無量印善巧法門。勝華藏!何等名為無量印善巧法門邪(yé)?謂諸菩薩摩訶薩所起諸行,未甞於限量法中而有趣求。何以故?以諸菩薩行無量布施、無量持戒、無量忍辱、無量精進、無量禪定、無量智慧,於無量生死中隨入,於無量眾生中慈愍,無量剎土莊嚴,無量聲聞莊嚴,無量色相成就,具足無量音聲及無量辯才。
「勝華藏!諸菩薩乃至一發心所有善根,尚起無量廣大之心迴向一切,況復積集無量行願,普用迴向一切眾生,使諸眾生悉證無生,如佛涅槃而得涅槃。善男子!此即名為無量迴向。以是迴向故,即空、無相、無願而悉無量,真如、實際、法界亦復無量,解脫、無生、離諸繫著。善男子!以要言之,無量義者,即一切法無量。何故說一切法為無量邪(yé)?以一切法無生無滅故無量,若法無量即無生無滅,若法無生無滅即無量,是名無量印法門。
「勝華藏!爾時彼師子遊戲金光王如來,為彼勝威王,如是宣說無量印善巧法門時,其王於一切法而得覺了。
「復次勝華藏!彼勝威王於佛法中修禪定行,後於一時安處禪定。其王忽然左右二脇(xié),生二蓮華殊妙可愛,清淨猶如龍實栴檀香,於其華中生二童子,跏(jiā)趺(fū)而坐。其王見已歎未曾有,即向童子說伽陀曰:
「『汝或是天或是龍, 或復夜叉羅剎類,
若人非人若神仙? 汝等何名為我說。』
「時右脇生者童子, 即說伽陀答彼王曰:
「『於一切法空性中, 汝今問我何名字,
然彼諸法本無名, 何故以名而見問?
法空性中無天龍, 亦無夜叉羅剎類,
人與非人若神仙, 彼等一切無所有。』
「時左脇生者童子,亦說伽陀答彼王曰:
「『名與名體二皆空, 能名所名俱無有,
於一切法無名中, 但以強名而表示。
當知真實名自性, 是中非見亦非聞,
本來無滅復無生, 何故以名而見問?
諸所作事所有名, 既以假名而表示,
是故我今亦假名, 一名寶嚴二寶上。』
「彼二童子說伽陀已,宿善力故得五神通,即與勝威王同詣師子遊戲金光王如來所。到已頭面各禮佛足,右繞三匝,退住一面。彼二童子,合掌向佛異口同音,說伽陀曰:
「『我今當以何等物, 供養正覺二足尊?
此事願佛開我心, 令我聞已心安定。
我今無華亦無香, 復無飲食及衣服,
諸妙供養悉皆無, 將何供養最勝者?』
「爾時彼佛,為二童子說伽陀曰:
「『若能一發菩提心, 廣為眾生作利樂,
此即名為真供養, 正覺三十二相者。
若人以彼殑伽沙, 是等數量諸佛剎,
滿中勝上諸妙華, 供養世尊救世者,
若人至心但合掌, 發起無上菩提心,
是人所獲勝福門, 倍多於前無有量。
異此何名真供養? 異此何名勝依止?
若人能發菩提心, 我說名為上智者。』
佛說如幻三摩地無量印法門經卷中

china84000@126.com

点击这里给我发消息